Restaurering

Vi har over 30 års erfaring med restaurering og rehablitering av gamle trehus i de fleste stilarter. Gjennom vårt mangeårige samarbeid med arkitekter, ildsjeler og huseiere har vi bidratt til at det har blitt utdelt en rekke utmerkelser.  
 
12